portada.jpg

„Homeless migration“ je dokumentární film, který zviditelňuje na malé komunity lidí, kteří v Praze žijí na ulici, konkrétně pod mostem na ostrově Štvanice. Jsou to imigranti z různých kontinentů, kteří se potkali v Praze. Carlos - „el Tigre Rojo“ je lékař, původem z Mexika, který poprvé přijel do Prahy v roce 1996. Přerušil svou původní profesi, aby se stal umělcem a šířil svou víru. Ali je původem z Indie a jeho profesí je informatika. Oba zde žijí vsazeni do kultury, která je té jejich velmi vzdálená. Dalšími členy skupiny jsou Čech René a Polák Tomas. Sdílí spolu zážitky a zkušenosti, společně tráví čas nejen pod mostem, ale i v centru města.

 

Komunita lidí bez domova se rozrůstá také v pražských ulicích a je čím dál různorodější. Mluví místním jazykem, jejich potřeby se přizpůsobují dané lokalitě. V Praze je několik míst, kde se lidé bez domova mohou najíst, napít, kde dostanou oblečení, mohou se umýt, nechat ostříhat a oholit. Někde mohu i přespat. Carlos a Ali občas chodívají do Armády Spásy nebo Naděje. Neradi tam ale spí, preferují své místo pod mostem.

Homeless migration is a documentary movie that show a small community that lives as homeless in Prague, under the bridge of the island of Štvanice. They are migrants, coming from different continents. They met in the capital of the Czech Republic. Carlos, better known as El Tigre Rojo is a Mexican doctor who came the first time to Prague in 1996. He quit his profession to become an artist and a prophet of his faith. Ali is a Indian man whose laboral area is Information Technology. They both, are surviving in a culture that is very far from where they belong. Rene from Czech Republic and Tomas from Poland are also part of this diverse group, sharing time and experiences, not just under the bridge but also in the city.

The homeless community that lives in Prague is also growing on the streets, becoming international. The language spoken is the local one, the needs are also adapted to the locality.
The city of Prague maintains places for homeless people, where they can eat, drink, get clothes, groom themselves and cut their beards and hair. They can even sleep there. Carlos and Ali sometimes go to Armada Spasy and Naděje. They don't feel comfortable sleeping there so they stay at the bridge.